Endüstriyel Bacalar

ENDÜSTRİYEL BACA SİSTEMLERİ

Çok yüksek sıcaklıklarda, endüstriyel ısıtma ve buhar sistemlerinde dumanın tahliyesi için kullanılan endüstriyel bacalar çift cidarlıdır. kendi kendini taşıyan(serbest duran) bacalar üretildiği gibi, bir çelik konstrüksiyona bağlı duran ve geniş açıklıklara sahip yan desteklerle duran bacalar da tasarlanıp üretilmektedir. Dış cidar aluminyum olabildiği gibi, ST 37 çeliğinden de üretilebilir. Tasarım, temel aşamasından itibaren rüzgar yükleri, deprem yükleri ve statik yükler hesaplanarak gerçekleştirilir.