Kaskad Sistem Bacalar

KASKAD BACA SİSTEMLERİ

Duvar tipi yoğuşmalı cihazlarda kulanılan kaskad tipi çelik bacalar, negatif veya pozitif basınca göre üretilebilir.
Yoğuşmalı cihazlar yüksek verimliliğe ulaşabilmesi için açığa çıkan kondens sıvısı tekrar cihazın içine akıtılması gerekmekte ve bunun için modül geçişleri akış yönüne göre tertip edilmeli, baca sistemi ıslak kullanıma uygun olmalıdır.